| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

lumbestetoj

Page history last edited by PBworks 14 years, 8 months ago

lumbestetoj: (mi jam kolektis iom da fotoj kaj informoj)

 

bezonaĵoj: jam uzitaj piloj (prefere de la tipo AA)

etaj lampoj (ekzemple de bicikla lumigilo)

unu metro da sufiĉe rigida kupra elektrodrato kun plasta izolaĵo.

iom da ilaro por prilabori la tuton.

 

procedu jene (iom da fotoj kun klarigoj)

 

rezulto (foto kun 2 lumigantaj "bestetoj")

 

praktika uzebleco (por pli grandaj infanoj kaj por gepatroj) : ĝi estas ankaŭ bona testilo

por la reŝargeblaj akumulatoroj de diversaj aparatoj (montru iom da ekzemploj)

 

...

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.